Heel Nederland gelooft in de kracht van samenwerking. In essentie wil elke partij en beweging hetzelfde, namelijk een leefbare en vruchtbare wereld creëren. Heel Nederland wil bijdragen tot een leefbare en vruchtbare wereld zo sterk mogelijk te maken door deze roep van zoveel mogelijk partijen c.q. bewegingen te laten komen. Zodat de bestuurders van Nederland er niet meer omheen kunnen. En omdat elke andere partij of beweging het net anders zegt of bedoelt dan wij.
Heel Nederland gelooft er niet in om alleen maar ‘tegen’ van alles te zijn zonder oplossingen te bieden. Niet dat wij overal een oplossing voor hebben. We trachten te bereiken om samen – met alle Nederlanders – onze sterke kwaliteiten en mogelijkheden nog verder uit te bouwen. Zodat wat niet goed functioneert uiteindelijk vanzelf wordt verbeterd. Een belangrijk aspect van Heel Nederland is dan ook de positieve benadering, zonder het negatieve uit het oog te verliezen.