Belastingen

Uitgaven beperken in plaats van verhoging van belasting en/of eigen risico.
Heel Nederland
werkt aan de toekomst. Het ‘oude denken’ kan niet meer, dat heeft ons land tot nu toe keer op keer in een crisis gebracht. Wij willen een stabiel en harmonisch Nederland, waar men zich thuis en veilig voelt. Dat betekent dat hard werkende mensen die zich inzetten om een stabiele economie tot stand te brengen niet gestraft moeten worden met hoge belastingen.
Het is aan de ondernemers (met name de ZZP’ers) te danken dat de crisis niet die diepgang heeft gekend zoals in de beginjaren tachtig. De ondernemer weet altijd weer wegen te vinden om nieuwe activiteiten te ontplooien. Of de tering naar de nering te zetten, zodat ze met minder genoegen nemen.

Heel Nederland wil dat mensen die werken extra worden beloond door de arbeidskorting te verhogen en niet meer inkomensafhankelijk te laten zijn. En eveneens het eventuele recht op MKB-vrijstelling en zelfstandigenaftrek te verhogen.
Het toptarief in Nederland behoort tot de top-3 hoogste belastingtarieven ter wereld en begint ook nog eens bij een opvallend laag salaris, internationaal vergeleken. Die hoge belastingdruk ontmoedigt mensen om meer te werken, promotie te maken en meer te verdienen, net als de hoge belastingen op sigaretten het roken ontmoedigt.

Belastingverhoging betekent dat we de mensen die juist het inkomen voor Nederland verzorgen uit ons land verjagen. Toen destijds het hoogste tarief van 50% naar 52% ging, kozen vele ‘rijken’ er voor om zich in het buitenland te vestigen waar een aanmerkelijk lager belastingtarief gold. Laten we niet weer zo’n onverstandig besluit nemen.

Heel Nederland vindt dat ondanks de grote staatsschuld geen wilde acties betreffende het huidige stelsel ondernomen dienen te worden. Pas na een gedegen onderzoek, waarbij zowel inkomstenbelasting als andere belastingen, zoals PVV, Vpb, OB, WOZ, wegenbelasting, etc. worden meegenomen.

Bezuinigen

Bezuinigen betekent voor Heel Nederland kostenposten kritisch bekijken in plaats van belastingen of eigen risico’s te verhogen. Met name bij de overheid kan er in de diverse sectoren worden bezuinigd. Met uitzondering van onderwijs, zorg, defensie en op het gebied van veiligheid.
De overheid heeft de laatste decennia ruim geleefd op kosten van de belastingbetaler. Grote en luxe gebouwen, de uitgaven op de ministeries stegen de laatste jaren met 20 à 30 procent! Er is de laatste vier jaar meer uitgegeven dan er binnenkwam. Dit betekent dat de staatsschuld mede daardoor is gestegen naar een onaanvaardbaar bedrag van zo’n 389 miljard euro.
Uitgaven dienen tot een minimum te worden beperkt. Geen onnodig dure overheidsprojecten. Projecten die uitgesteld kunnen worden: uitstellen. Bezuinigen op de uitgaven van de ministeries en daar waar mogelijk is.
Laten we de huidige problemen niet doorschuiven naar de toekomst, naar de volgende generatie. In feite erven zij dan een failliet Nederland. Dat mag en kan nimmer gebeuren. Het huidige uitgavenpatroon van de overheid is nog steeds gebaseerd op de welvaartsjaren van voorheen. Het kan niet zo zijn dat de gevolgen van de huidige crisis uitsluitend op de burger worden afgewenteld.

Heel Nederland wil dat het begrotingstekort op 1 januari 2020 is opgelost. Dat betekent voor de overheid de hand in eigen boezem steken en kijken waar met minimale middelen er het maximale uit kan worden gehaald.