Hypotheekrente aftrek

Heel Nederland wil dat de hypotheekrenteaftrek ongemoeid blijft. De voorstelling dat de hypotheekrente volledig aftrekbaar is, is onjuist. Door bijtelling van het huurwaardeforfait  is dit slechts gedeeltelijk aftrekbaar.  De aftrek van hypotheekrente laten vervallen heeft meer nadelen dan voordelen en wel door:

  • de bouwsector zou in een crisis terecht komen en daardoor veel werkeloosheid.
  • jonge mensen hebben geen kans meer om een eigen woning te kopen. Terwijl dit juist een stabiele basis geeft aan  hun toekomst.
  • de inkomsten uit het huurwaardeforfait vervalt. Ouderen en mensen met hogere inkomens hebben meestal hun hypotheek afgelost en betalen daardoor, in plaats van dat ze een aftrekmogelijkheid hebben.
  • het eigen woningbezit wordt afgeremd in plaats van gestimuleerd.

Wel wil Heel Nederland dat er een verplichte aflossing is voor nieuwe hypotheken.

 

Onze leefomgeving
Onze leefomgeving bepaalt voor een groot deel ons welzijn. Een aangename leefomgeving bevordert de sociale cohesie, onze gezondheid en vermindert agressie of ongewenst gedrag. Het is belangrijk dat men zich veilig en geaccepteerd voelt. Woningen waar je alles van de buren kunt horen, roepen onrust en spanningen op. Onvoldoende ruimte voor de jeugd roept baldadigheid en zelfs criminaliteit op.
Kinderen moeten zich zowel in huis als op school en in de straat kunnen ontplooien. Geen ruimte betekent onveiligheid en machteloosheid. Deze leiden tot verstikking, woede, baldadigheid en ander ongewenst gedrag. Bij de bouw van woonwijken dient er voldoende ruimte gecreëerd te worden voor parken, speelvelden en andere groenvoorzieningen.

Heel Nederland wil dat er met het bepalen of creëren van woningbouw, leefomgeving en natuur zoveel mogelijk wordt bijgedragen aan het fysieke, emotionele en geestelijke welzijn van de mens.