Miljarden weggegooid aan werklozenindustrie schrijft Syp Winia in Elsevier.nl  Hij vervolgt: ‘Nederland is wereldkampioen hulp geven aan werklozen. Maar de tientallen miljarden die aan ‘re-integratie’ zijn besteed, helpen niet. De tientallen miljarden euro’s die alleen al de afgelopen tien jaar zijn uitgegeven aan ‘re-integratie’ van werklozen en arbeidsongeschikten, zijn voor het overgrote deel weggegooid geld geweest. Dat geven zelfs de bewindslieden Piet (CDA) en Ahmed Aboutaleb (PvdA) met zoveel woorden toe.’

Al jaren constateer ik dat een re-integratie traject in de meeste gevallen weggegooid geld is. Er was een periode dat een instantie in Amersfoort de mogelijkheid bood om bij mij hiervoor consulten te mogen aanvragen. Zij betaalden dit en ontdekten dat de vijf consulten, die men mocht afnemen, vaak niet meer dan twee of drie werden. Een totale kostenpost van 200 à 300 euro!
Maar ja, een helderziende dat kan toch niet! Dus werd degene die dit toestond op de vingers getikt en was het niet meer mogelijk. Het is toch onmogelijk om in twee of drie gesprekken van één uur een oplossing voor de betreffende persoon te hebben?
De mensen die daar toen gebruik van hebben gemaakt, hadden al gauw een baan gevonden.

Nu zul je misschien denken, ‘En jij gaat in je eentje op helderziende wijze de reïntegratieproblemetiek in Nederland oplossen?’ Nee natuurlijk niet. Echter met een combinatie van intuïtie (die iedereen heeft) en gezond verstand kom je heel ver in een gesprek. Verder dan dat je blindelings je standaard ‘welke-baan-past-bij-jou’ checklist afloopt. Als je je intuïtie gebruikt vóel je het verschil of iemand wel of niet wil werken. En kun je het gesprek op een andere manier inzetten. Coachend, begeleidend of de persoon een noodzakelijke schop onder zijn kont geven.

Hoe kan dat nou…?
Wat is het verschil met het miljarden verslindende re-integratie traject?
Met mijn helderziendheid zie ik welke kwaliteiten, gaven, karakter én waar de ziel van de persoon voor is gekomen. En dat laatste is meestal belangrijker dan te weten waar iemand goed is. Waar je goed in bent, hoeft je hart helemaal niet blij mee te zijn. Hoe dat komt? Heel eenvoudig: voordat je naar de aarde terugkeerde heb je je iets voorgenomen. De één om veel ervaringen op te doen. Of uitdagingen en nieuwe situaties aan te willen gaan. De ander komt om jarenlang een zelfde beroep te hebben. En alles dat daar tussen in zit.
Nu kan het zijn dat je niet gelooft in reïncarnatie en wel in re-integratie. De resultaten bij iedere persoon laten al meer dan veertig jaar zien dat reïncarnatie, dus te weten waar je voor gekomen bent, effectievere resultaten geeft en stukken goedkoper is.
Ook door mijn deskundigheid op sociaal, psychologisch en financieel vlak zie ik welke richting mogelijk is voor de persoon. Mijn ervaringsdeskundigheid er bij opgeteld en je krijgt in korte tijd een op de persoon toegesneden advies.
Voilà, zeggen de Fransen. In Nederland zegt men echter: nee, dat is onmogelijk. Voor zo weinig geld kun je geen goede resultaten verwachten!

Lieve groet,
Daisha